Grönt kaffe

”Green coffee” bönor är kaffefrön (bönor) av Coffea-frukter som ännu inte har rostats. Rostningsprocessen av kaffebönor minskar mängden av klorogensyra. Därför har de gröna kaffebönorna en högre nivå av klorogensyra jämfört med vanliga, rostade kaffebönor. Klorogensyran i grönt kaffe anses ha vissa hälsofördelar. Grönt kaffe blev populärt då tv-doktorn Oz, år 2012, nämnde fördelarna med det vid önskad viktnedgång. Han påstod att den gröna kaffebönan bränner fett fort och att ingen motion eller omlagd kost behövdes. Grönt kaffe sägs ha positiva effekter om du lider av fetma och vill gå ner i vikt, har diabetes, högt blodtryck, Alzheimers och vid bakterieinfektioner. Vid högt blodtryck kan det gröna kaffet påverka blodkärlen så att blodtrycket sänks. För viktminskning anses klorogensyran i grönt kaffe påverka hur kroppen hanterar blodsockret och metabolismen. Grönt kaffeextrakt tas i doser upp till 480 mg dagligen och kan användas i upp till 12 veckor. Det är viktigt att förstå att grönt kaffe innehåller koffein, som vanligt kaffe. Därför kan grönt kaffe orsaka koffeinrelaterade biverkningar som vid kaffedrickande.

green coffeKoffein kan orsaka sömnlöshet, nervositet och rastlöshet, magbesvär, illamående och kräkningar, ökad puls och andningsfrekvens och andra biverkningar. Att förtära stora mängder kaffe kan också orsaka huvudvärk, ångest, skakningar, öronringning och oregelbundna hjärtslag.

Särskilda försiktighetsåtgärder och varningar:

Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten att ta grönt kaffe om du är gravid eller ammar. För att vara på den säkra sidan bör du undvika det tills mer forskning har gjorts om det.

Förbrukning av en hög dos klorogensyra under kort tid har orsakat ökade homocysteinnivåer i plasman, vilket kan vara associerat med tillstånd som hjärtsjukdomar.

Koffeinet i grönt kaffe kan göra ångest värre om du redan lider av det.

Det finns en viss oro att koffeinet i grönt kaffe kan göra blödarsjuka värre.

Några undersökningar tyder på att koffein i grönt kaffe kan förändra hur människor med sockersjuka bryter ner sockret. Koffein har rapporterats orsaka ökningar såväl som minskningar av blodsockret. Använd koffein med försiktighet om du har diabetes och övervaka blodsockret noggrant.

Grönt kaffe innehåller koffein. Koffeinet i kaffe, speciellt när den tas i stora mängder, kan förvärra diarré.

Att ta koffein som finns i grönt kaffe kan öka trycket inuti ögat. Ökningen börjar inom 30 minuter och varar i åtminstone 90 minuter. Att ta koffein i grönt kaffe kan öka blodtrycket hos personer med högt blodtryck. Dock kan denna effekt vara mindre hos personer som konsumerar koffein från kaffe eller andra källor regelbundet. Vissa komponenter av ofiltrerat kaffe har visat sig öka kolesterolnivåerna. Dessa komponenter finns även i grönt kaffe. Det är emellertid oklart om grönt kaffe också kan orsaka ökade kolesterolnivåer. Koffeinen i kaffe, speciellt när den tas i stora mängder, kan förvärra diarré och kan förvärra symtomen på IBS.

Koffein från grönt kaffe och andra källor kan öka mängden kalcium som spolas ut i urinen. Detta kan försvaga benen. Om du har osteoporos, begränsa koffeinförbrukningen till mindre än 300 mg per dag (cirka 2-3 koppar vanligt kaffe). Att ta kalciumtillskott kan bidra till att kompensera för kalcium som är förlorat. Postmenopausala kvinnor som har ett ärftligt tillstånd som förhindrar att de tar upp D-vitamin normalt, bör vara särskilt försiktiga när de använder koffein.

Lämplig dos av grönt kaffe beror på flera faktorer som användarens ålder, hälsa och sjukdomshistoria. För närvarande finns det inte tillräckligt med vetenskaplig information för att bestämma lämpligt antal doser för grönt kaffe. Tänk på att naturliga produkter inte alltid är lämpliga för alla. Var noga med att följa anvisningarna på produktetiketter och kontakta din läkare innan du använder det.