Forskolin

Forskolin är ett ämne som utvinns ur en viss växt, Indisk Coleus. Det används ofta av personer som vill bygga muskler och/eller gå ner i vikt. Växten kommer ursprungligen från Indien och finns också i vissa delar i Afrika. Det vetenskapliga namnet är Plectranthus barbatus. Forskolin kan bidra till att minska inflammationer och har vissa andra avslappnande egenskaper. Forskolin har använts som traditionell medicin i tusentals år men det finns ingen exakt forskning om hur ämnet påverkar just människor. Det anses dock vara generellt säkert att inta forskolintillskott.

Det finns några studier som visar att användandet av Forskolin kan ge ett antal hälsoeffekter. Det påstås vara effektivt vid viktminskning, glaukom, cancer, andningssvårigheter, allergier, stabilisera hormonnivåer och blodtryck. Traditionellt har denna växtbaserade behandling använts för att behandla en mängd olika hälsotillstånd, inklusive sömnlöshet, kramper och hjärt- och lungsjukdomar. Innan du börjar ta ett nytt tillskott eller extrakt, är det alltid klokt att tala med din läkare, särskilt om du för närvarande äter andra receptbelagda mediciner.

Forskolin används först och främst av människor som hoppas på en positiv effekt vid viktnedgång. De aktiva ingredienserna i Forskolin stimulerar lipolysprocessen, vilket är fettförbränningen, vilket gör träningen mer effektiv. Vid cancerbehandlingar sägs Forskolin vara ett bra komplement då det förbättrar styrkan i kroppens immunförsvar och ämnesomsättning. Vid högt blodtryck har Forskolin använts då det är avslappnande och har vasodilaterande effekter som minskar symtomen och skyddar hela hjärtsystem.

Diabetesstudier har gjorts på djur och de har visat på att glukosnivåerna kan kontrolleras med Forskolin. Vid glaukom lindrar Forskolin trycket i ögonen, det är ofta högt tryck på ögat som orsakar skadorna. Genom att Forskolinet hämmar inflammationer i kroppen kan det ofta minska allergiska reaktioner både i styrka och frekvens. Forskolinet lindrar tryck och inflammationer i andningsorganen och kan hjälpa dem som lider av astma. Men ytterligare forskning som bekräftar dessa påstådda fördelar med Forskolin behövs.

Intag av Forskolin gör att testosteronnivåerna i kroppen höjs vilket uppskattas av idrottare och kroppsbyggare. Dock kan ett överskott av hormonerna rubba kroppens egna hormonbalans. Det är viktigt att dosera rätt. För att gå ner i vikt eller balansera hormonerna rekommenderas det att ta två stycken 250 milligram doser av ett 10% Forskolintillskott. Om tillskottet har en högre procentuellt innehåll av Forskolin behöver du en mindre mängd. Trots Forskolinets fördelar finns det några allvarliga biverkningar som bör beaktas. Oregelbunden hjärtrytm, högre risk för Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), kliande och stickande ögon. Återigen, var noga med att tala med din läkare innan du tar detta tillägg, eftersom biverkningarna kan vara ganska allvarliga när tillskottet överdoseras.

Det varnas för att behandling med Forskolin kan sänka ditt blodtryck. Denna potentiellt farliga biverkning, som kallas hypotoni, kan orsaka yrsel, suddig syn, illamående, minskad koncentration, blek hud, trötthet eller medvetslöshet. Om du har sådana biverkningar kan du riskera att skada dig genom att snubbla eller ramla omkull. Allvarligt låga blodtrycksnivåer kan förhindra att dina vitala organ får det syre som de behöver för att fungera normalt. Följaktligen kan allvarlig hypotoni resultera i permanent hjärtsjukdom eller hjärnskada. Sök vård från din läkare om du upplever återkommande symtom på hypotension för att säkerställa att du får lämplig vård.